Niepoprawna pisownia

nieliczyliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyliście

Poprawna pisownia