Poprawna pisownia

niekulturalnym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kulturalnym

Niepoprawna pisownia