Niepoprawna pisownia

zkazana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazana

Niepoprawna pisownia