Niepoprawna pisownia

niekrótszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie krótszy

Poprawna pisownia