Poprawna pisownia

niekredytowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kredytowy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.