Niepoprawna pisownia

niekarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie karz

Poprawna pisownia, od słowa karać, znaczenie: nakładać lub wymierzać karę.