Poprawna pisownia

na zawsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nazawsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na zafsze

Niepoprawna pisownia