Poprawna pisownia

niejednych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jednych

Niepoprawna pisownia