Poprawna pisownia

niejednokrotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jedno krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejedno krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednokrotne

Niepoprawna pisownia