Niepoprawna pisownia

rządza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondza

Niepoprawna pisownia