Poprawna pisownia

niejakiego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jakiego

Niepoprawna pisownia