Niepoprawna pisownia

niegrał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie grał

Poprawna pisownia