Niepoprawna pisownia

rószyliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ruszyliśmy

Poprawna pisownia