Poprawna pisownia

niegodność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie godność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.