Niepoprawna pisownia

wizawi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

vis-à-vis

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wiz awi

Niepoprawna pisownia