Poprawna pisownia

niegodni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie godni

Niepoprawna pisownia