Poprawnym zapisem zwrotu nie działa jest zapis rozłączny, a pisownia łączna stanowi błąd językowy i kontekst zdania nie ma tu większego znaczenia.

Niepoprawna pisownia

niedziała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie działa

Poprawna pisownia