Poprawna pisownia

niedyspozycje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dyspozycje

Niepoprawna pisownia