Poprawna pisownia

niedużym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dużym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie: Nie dużym, lecz małym.