Niepoprawna pisownia

niedotyczyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dotyczyła

Poprawna pisownia