Poprawna pisownia

niedokładny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dokładny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do kładny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo kładny

Niepoprawna pisownia