Poprawna pisownia

niesympatyczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sympatyczni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sympatyczni.