Poprawna pisownia

versus

Poprawna pisownia, znaczenie: łacińskie słowo używane w tekście między dwoma pojęciami lub wielkościami, które są sobie przeciwstawne, bywa również używane między nazwiskami lub nazwami przeciwników, takich jak strony procesu czy rywale w zawodach sportowych. Ze względu na to, że słowo pochodzi ze słownika języków obcych zalecamy stosowanie synonimów, czyli słów przeciwko lub kontra, inne nie polecane w polskich tekstach synonimy to verse i vs.


Niepoprawna pisownia

wersus

Niepoprawna pisownia