Niepoprawna pisownia

niewykorzystały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystały

Poprawna pisownia