Poprawna pisownia

niedawania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dawania

Niepoprawna pisownia