Niepoprawna pisownia

niedawały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dawały

Poprawna pisownia