Poprawna pisownia

długofalowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo falowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

długo-falowa

Niepoprawna pisownia