Niepoprawna pisownia

nieczujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie czujesz

Poprawna pisownia