Niepoprawna pisownia

niechonorowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niehonorowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie honorowy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowy.