Niepoprawna pisownia

niechciały byście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie chciałybyście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechciałybyście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chciały byście

Niepoprawna pisownia