Niepoprawna pisownia

niech byście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niechbyście

Poprawna pisownia