Niepoprawna pisownia

niebłondzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie błądzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie błondzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebłądzi

Niepoprawna pisownia