Niepoprawna pisownia

niebędą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie będą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebendą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bendą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebędom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie będom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebendom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bendom

Niepoprawna pisownia