Niepoprawna pisownia

nie zwolniona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezwolniona

Poprawna pisownia