Niepoprawna pisownia

nie zwłoczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezwłoczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieswłoczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie z włoczni

Niepoprawna pisownia