Niepoprawna pisownia

nie zprawiedliwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprawiedliwy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezprawiedliwy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sprawiedliwy

Niepoprawna pisownia