Poprawna pisownia

bezdzietność

Poprawna pisownia, znaczenie: nie mając dzieci, potomstwa.


Niepoprawna pisownia

besdzietność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez dzietność

Niepoprawna pisownia