Niepoprawna pisownia

nie narodzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienarodzona

Poprawna pisownia