Niepoprawna pisownia

nie znośnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznośnie

Poprawna pisownia