Niepoprawna pisownia

nie znośne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznośne

Poprawna pisownia