Poprawna pisownia

nie znosić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznosić

Niepoprawna pisownia