Niepoprawna pisownia

nie znana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznana

Poprawna pisownia