Niepoprawna pisownia

odco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ot co

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie mające na celu potwierdzenie, że istota rzeczy sprowadza się do tego, co zostało właśnie chwilę temu powiedziane.


Niepoprawna pisownia

od co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otco

Niepoprawna pisownia