Niepoprawna pisownia

czensty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częsty

Poprawna pisownia