Poprawna pisownia

sobie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sobię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

se

Niepoprawna pisownia, jest to nieakcentowana forma celownika słowa „se”. Forma potoczna, używana głównie w języku mówionym, dlatego też niezalecana w piśmie.