Niepoprawna pisownia

za szczepił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaszczepił

Poprawna pisownia