Niepoprawna pisownia

nie zmjernie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezmiernie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zmiernie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezmjernie

Niepoprawna pisownia