Niepoprawna pisownia

nie zliczony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niezliczony

Poprawna pisownia