Poprawna pisownia

nie zgodził

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezgodził

Niepoprawna pisownia