Niepoprawna pisownia

nie zgodności

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezgodności

Poprawna pisownia